SKAB! Du skaber teknologien! Programmering, 3D-print & Elektronisk musik

Sted

På jeres egen skole

Pris

6.000,00 kr.

Dato & TID

Teknologiforståelse, digital dannelse, bogstavprogrammering, 3D-print og elektronisk musik samt faglige mål - i en samlet buket. Det gi'r ild i alles øjne!
Bydel

Skal dine elever lære at skabe teknologien frem for at teknologien skaber dem? 

Producent frem for forbruger. Forløbet med Robotteriet skaber digital dannelse og teknologisk praksisfaglig handlekraft hos de unge.

Vi kommer ud til jer med 10 stk. 3-D printere i favnen og sætter gang i programmering og design fra den første time.

Underviserne er unge studernede fra DTU og Niels Bohr-instituttet på KU, der har dette som deres studiejob. De er dedikerede og oplært i den pædagogiske opgave. De er rigtige teknologinørder. Og de er stærke rollermodeller for de (lidt ) yngre unge; jeres elever. Det har stor effekt på motivation og lyst til at deltage for udskolingseleverne.

Undervisningsforløbet er udviklet i et samarbejde mellem dygtige ingeniører på den ene side og lærere med stor didaktisk og pædagogisk kompetence på den anden. Både dine nørder og dine elever, der umiddelbart er udfordrede eller bare umotiverede på det matematiske/teknologiske fagområde bliver hurtigt tændt, og vi lykkes altid med at motivere og bringe eleverne et skridt fremad i deres oplevelse af teknologiforståelse og egen formåen.

Forløbet strækker sig over tre moduler af 4, 5 time, som kan placeres, som det passer hos jer. Det kan være f.eks. 1,5 timer hver uge i en periode, det kan være hele dage, det kan være en temauge eller et valghold....

Hvert  af de tre moduler koster jer 6.000 kr