Praksisfagligt talentforløb til de særligt motiverede

Et talentforløb kan udvikle kompetencerne hos klassens praksisfaglige talenter på en række virkelighedsnære områder.

Gemmer der sig elever i din klasse, som drømmer om at arbejde konkret og virkelighedsnært med løsninger, der virker i praksis? Så er det værd at overveje et af de praksisfaglige talentforløb.

Forløbene er til elever i udskolingen, som I vurderer er særligt motiverede og eventuelt rummer et praksisfagligt potentiale. Målet er at udvikle eleverne og bidrage til, at de reflekterer over det at lære og arbejde praksisfagligt. 

Om eleven generelt set er fagligt stærk eller ej har ingen betydning. Det afgørende er, at eleven er motiveret for at prøve sig selv af på det specifikke område og ønsker at udvikle sig yderligere.

Lærerens rolle
Som lærer kan du præsentere hele klassen eller udvalgte elever for talentforløbene og vurdere deres interesse. Er der elever i klassen med en særlig motivation inden for et af de aktuelle fagområder, kan du foreslå dem et praksisfagligt talentforløb. Både eleven og forældrene skal godkende deltagelsen på talentforløbet. Herefter kan du som lærer selv tilmelde eleven. Vær dog opmærksom på, at nogle forløb har en yderligere udvælgelsesprocedure, som udbyderen står for.

Station Next

Video Url

Kok-amok

Video Url

Træværkstedet

Video Url

MakerTalent

Video Url