Kritisk tænkning i digitale fællesskaber

Sted

På skolen

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

Digitale fællesskaber og deres påvirkning på medborgerskab, demokratiske værdier og kritisk tænkning.
Klassetrin

Medborgerskab og demokratisk dannelse: I dette oplæg ser vi på digitale fællesskaber og deres påvirkning på medborgerskab, demokratiske værdier og  kritisk tænkning. Når vi bevæger os online møder vi et hav af informationer,  noget er godt, andet er fordrejet og en del er direkte forkert. Ved at gå i dybden med begreber som misinformation, konspirationsteorier og digitale ekkokamre, vil vi styrke elevernes kritiske sans og evne til at forholde sig nuanceret til ny information. Gennem øvelser og dialog går vi på opdagelse i en verden med sociale medier og hvilket virke de har på vores dagligdag, og vores demokratiske dannelse. Både i form af trivsel, holdninger og medborgerskab.
Når vi har afsluttet vores oplæg, ønsker vi  at have øget elevernes kritiske tænkning gennem debat om demokratiske værdier og handlemuligheder. 

Dette oplæg er målrettet 9. og 10. klasser

Kritisk tænkning i digitale fællesskaber: uge 20, uge 38 og uge 49. Kontaktperson: Dagbjört Strandberg