Klassen Sorterer Skraldet (7.-9. kl.)

Sted

På skolens egen matrikel

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

Book Her

Oplev sjov og lærerig undervisning om affaldssortering og bæredygtighed. Undersøgende og løsningsorienteret læring m. fokus på argumentation og appelformer
Klassetrin
Bydel

Få et lærerigt og sjovt undervisningsforløb med fokus på affaldssortering og bæredygtig adfærd. Udover at bliver introduceret til vigtigheden af korrekt sortering, skal eleverne selv komme med forslag til adfærdsændring på skolen og i samfundet. Eleverne skal være undersøgende, arbejde løsningsorienteret og opbygge en tale med fokus på god argumentation og brugen af de tre appelformer.