Danmarks Bedste Skoletoiletter

Sted

På skolens egen matrikel

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

Book Her

Optimer elevers trivsel på skolens toiletter! Forløbet styrker forståelse for sundhed, hygiejne og kammeratskab i toiletsammenhæng.
Klassetrin
Bydel

Forløbet søger at højne skoleelevers trivsel og tryghed på skolens toiletter, samt at give dem bedre forståelse for relateret sundhed og hygiejne. De får også øget deres opmærksomhed på, hvordan man opfører sig kammeratligt i en toiletsammenhæng og sammen laver vi regler for hvordan de skal bruge deres toiletter på en god måde fremover. Undervejs får vi lagt problematikken i forlængelse af temaer som Sundhed og trivsel