Forumteater der styrker kritisk tænkning, medborgerskab og fællesskaber

Sted

Hos jer eller Anemonen
4 Suhmsgade
1125
København K

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

Forumteater & demokrati. Genkendelige dilemmaer, konflikter og fællesskaber sættes i scene. Afslutning på Anemonen med forumteater og familie/vennedag.
Klassetrin
Bydel

Tema: Elevdemokrati og medbestemmelse. 

I 3 workshopdage á 3 lektioner arbejder klassen med forumteater ud fra tematikkerne, Kritisk tænkning – hvor vi undersøger elevernes egne erfaringer med fjendebilleder og hadtale, Medborgerskab - hvor vi prøver kræfter med valg og pligt til at handle og Fællesskaber - hvor vi tager fat i børnenes egne fællesskaber, dilemmaer og konfliktsituationer. 

Vi afslutter med en familiedag/vennedag på Anemonen, hvor udvalgte scener afprøves foran publikum. Her bruges forumteatergreb til at tilskuerne prøver andres perspektiver og afprøver forskellige løsningsmuligheder. Med forumteater skaber eleverne i mindre grupper scener med små uløste situationer/konflikter, der undervejs og bagefter skaber dialog, perspektivbytte og diskussion i rummet. Undervejs øver eleverne sig i en demokratisk proces, hvor de lytter til hinandens ideer og perspektiver. Metoden træner eleverne refleksion og deres forståelse for andre menneskers perspektiver. De lærer at sortere i information og forholde sig kritisk til det de læser og hører. 

Erfaring med at undervise: 
Anemonen har flere års erfaring med at undervise børn i skoler i og omkring København med en fast formidler tilknyttet teatret, som har lavet workshops både på teatret og ude. Her er der både blevet undervist i fysisk teater, dramalege og historiefortælling. Fokus har altid været på børnenes fantasi og kreativitet. Anemonens Scenekunstskole tilbyder et trygt miljø for alle børn og unge, der ønsker selv at stå på scenen og prøve kræfter med teatrets muligheder. Vi skaber forestillinger, scenekunstneriske forløb, workshops og events for skoler, institutioner og som fritidstilbud. Anemonens scenekunstskole arbejder gerne i teatrets magiske rum men kommer også ud til institutioner, skoler eller i det åbne rum.

Anemonens scenekunstskole leverer teater i undervisningen og undervisning i teater. Scenekunstskolen har en bred erfaring med både partnerskaber med skoler og med at have skoleklasser i teatret til en scenekunstnerisk oplevelse. Mod forudbestilt aftale tilbyder vi også after- eller pretalks med både lærere, elever eller studerende.

Kontakt Mia Møller, Scenekunstskole ansvarlig på Anemonen Miam@anemonen.dk

Vi har tre støttede forløb i 2024 og to støttede forløb i 2025.