Mobilt makerspace – vi kommer til jer med en ladcykel fyldt med teknologier

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

Vi har fyldt vores ladcykel med moderne teknologier til læring! Book et forløb og vi kommer til jeres skole. Lån herefter cyklen til egen undervisning.

BUFX Mobil er en løsning, hvor vi kommer til jeres skole og holder forløb. Her har vi mulighed for at medbringe en række spændende teknologier som f.eks. Dash robotter, MakeyMakey, micro:bits, 3D printere mm. Vi laver forløb efter aftale med cyklens teknologier fx et 3D Print forløb, hvor lærer I om at 3D printe, at designe med Tinkercad og skabe en model, der kan printes i 3D. 

BUFX-cyklen giver mulighed for at arbejde med teknologier, som skolen ikke selv råder over samt at få hjælp til dette.

I kan vælge en eller to af følgende teknologier, og så pakker vi dem til jer i ladcyklen:

  • Sæt med MakeyMakey: indeholder MakeyMakeyer, ledninger til at forbinde til computeren og ledninger med krokodillenæp.
  • Sæt med Dashrobotter: indeholder dashrobotter, iPads, måtter, 3D printede bomber og andet pynt man kan lave en bane ud af og LEGO til at bygge dele til robotten.
  • Sæt med Microbits: indeholder Microbits og ledninger til at koble dem til computeren 

 

Faglige mål:

En række af BUFX’s forløb kan laves lokalt på skolen med teknologierne i cyklen. Målsætning udarbejdes i samarbejde med BUFX

STEMkbh:

Dette tilbud er en del af STEMkbh, der er din sikkerhed for et kvalitetsforløb inden for STEM-området. STEM står for Science (naturfag/naturvidenskab), Technology, Engineering (ingeniørens arbejdsmetode) og Math. 

Forløbet understøtter inden for STEM: 

  • Technology: Eleverne arbejder med teknologi
  • Engineering: Eleverne arbejder systematisk fra idé til færdigt produkt med henblik på slutbrugeren.

Praksisfaglighed:

Forløbet egner sig til at arbejde med praksisfaglighed og samle observationer til UPV.

Forløbet varer typisk fra 9:00 til ca. 13:30, men dette kan tilpasses efter aftale.

BUFX har få computere i cyklen, og skolen kan skulle stille med computere.