Makey Makey #1: Styr en computer med hvad som helst

Sted

BUFX Værkstedshallerne
Julius Andersens Vej 1
2450
København SV

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

MakeyMakey er en sjov og lærerig teknologi, der via kredsløb kan omdanne hverdagsobjekter til brugergrænseflader, som vi kan styre vores computere gennem.

I dette forløb lærer eleverne om kredsløb, og hvordan en computer grundlæggende styres ud fra princippet om spænding/ingen spænding: 0’er og 1-taller. De lærer også om ledende materialer, og hvordan de kan bruges til at interagere med en computer.

Eleverne bruger denne viden til via en MakeyMakey at styre en computer med hvad som helst, der kan lede elektricitet fx bananer, blyantstegninger, glas med vand eller andre mennesker. Eleverne designer og skaber kreative løsninger og bevægelsesspil, og ser hvem der kan lave de mest innovative løsninger på en opgave med MakeyMakey.

Forløbet kan tilpasses niveauer fra begynder til let øvet.

Faglige mål:

Dette forløb berører primært kompetencemål i Teknologiforståelse, Natur og Teknologi og Håndværk og Design

Teknologiforståelse: "Digital design og designprocesser", ”Teknologisk handleevne”

Natur og Teknologi: ”Modellering”

Håndværk og Design: ”Design”

Mål:

  • Eleverne lærer hvordan kredsløb virker i forhold til at styre en computer med ledende materialer.
  • Eleverne lærer at bruge kredsløb og forskellige materialer til at designe og skabe ’controllers’ til computere.

STEMkbh:

Dette forløb er en del af STEMkbh, der er din sikkerhed for et kvalitetsforløb inden for STEM-området. STEM står for Science (naturfag/naturvidenskab), Technology, Engineering (ingeniørens arbejdsmetode) og Math. 

Forløbet understøtter inden for STEM: 

  • Technology: Eleverne arbejder med teknologi
  • Engineering: Eleverne arbejder systematisk fra idé til færdigt produkt med henblik på slutbrugeren.

 

Praksisfaglighed:

Forløbet egner sig til at arbejde med praksisfaglighed og samle observationer til UPV.

Forløbet varer typisk fra 9:00 til ca. 13:00, men dette kan tilpasses efter aftale.

BUFX har computere og udstyr. Medbring madpakke.

Forløbet udbydes også på TEC.