Jagten på den grønne juvel - Design, byg og kod dig igennem eventyret

Sted

BUFX Værkstedshallerne
Julius Andersens Vej 1
2450
København SV

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

Hjælp 4 venner med at nå frem til den grønne juvel. I skal samarbejde i små grupper og sammen klare de udfordringer I møder i jagten på skatten.
Klassetrin

I denne workshop skal eleverne hjælpe "de 4 venner" med at finde den grønne juvel. De skal på skattejagt fyldt med forhindringer, hvor de i små grupper lærer at, undersøge, designe, bygge, kode og i samarbejde løse de forskellige udfordringer. 

Det er en kreativ og praksisfaglig workshop, der er båret af et eventyrligt narrativ. Eleverne arbejder på gulvet på store skattekort med teknologien: Lego Essentiel.

Faglige mål:

Forløbet berører primært kompetencemål i:

 Teknologiforståelse: ”Teknologi analyse", "Konstruktion", "Redesign", "Modellering" og "Programmering" 

 Dansk: "Fremstilling", "Fortolkning", "Kommunikation"

 Men kan også tones i retning af H/D, matematik og N/T.

Mål:

  • Eleverne lærer at analysere/undersøge 
  • Eleverne lærer at identificere, samarbejde og løse problemer i mindre grupper
  • Eleverne lærer at designe og konstruere digitale artefakter 
  • Eleverne lærer simpel blokprogrammering.
  • .

STEMkbh:

Dette forløb er en del af STEMkbh, der er din sikkerhed for et kvalitetsforløb inden for STEM-området. STEM står for Science (naturfag/naturvidenskab), Technology, Engineering (ingeniørens arbejdsmetode) og Math. 

Forløbet understøtter inden for STEM: 

  • Technology: Eleverne arbejder med teknologi
  • Engineering: Eleverne arbejder med designprocesser

Forløbet varer 1 dag typisk fra 9:00 til ca. 13:30, men dette kan tilpasses efter aftale.

BUFX har computere og udstyr. Medbring madpakke.