FILM-X FOR SPECIALKLASSER

Sted

Det Danske Filminstitut, Film-X
Gothersgade 55
1123
København

Pris

500,00 kr.

Dato & TID

Vores forløb med specialklasser giver eleverne erfaringer med at samarbejde omkring en kreativ proces, hvor de arbejder med filmens virkemidler.
Klassetrin
Bydel

Eleverne finder på en historie, laver skuespil og udvikler filmkarakterer. 

Holdet arbejder i faste rammer i et struktureret forløb og med kyndig vejledning af vores filmpædagogiske FILM-X guider. 

Vi har positive erfaringer med at arbejde med små grupper af elever med særlige behov. Eleverne samarbejder i en medskabende proces om et konkret produkt. Vi oplever ofte, at de er stolte over at nå i mål med at have skabt noget sammen.

Ekstroverte elever kan få succesoplevelser med at træde i karakter og spille skuespil i en setting, hvor det boglige ikke er vigtigst, men hvor de kan arbejde med sig selv og deres fantasi på en anden måde.

Mere introverte elever kan fordybe sig i den tekniske del - redigeringen af filmen med valg af indklipsbilleder, musik og effektlyde. 

Erfaringen har vist, at elever med særlige behov mange gange kommer i blandede aldersgrupper. Derfor undervisningsdifferentierer guiden ud fra den enkelte elevgruppes forudsætninger, så godt vi kan i samarbejde med jer (pædagog/ lærer).