Velfærdens helte på SOSU H

Sted

BUFX SOSU H
Skelbækgade 1
1717
København V

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

Sæt dine innovative evner og i spil, og skab på et innovationsforløb velfærdsløsninger, der kan forbedre livet mennesker med funktionsnedsættelser.
Klassetrin

Eleverne lærer gennem en innovationsproces at identificere behov og problemstillinger, tænke ud af boksen og skabe løsninger, der kan gøre en forskel. Men for at kunne lave ordentlige løsninger, er eleverne nødt til at sætte sig ind i, hvad det vil sige at leve med en funktionsnedsættelse. Eleverne skal derfor bringe deres indlevelses- og samarbejdsevner i spil for at udtænke, designe og producere løsninger, der kan gøre verden til et bedre sted!

Forløbet foregår i autentiske rammer i BUFX’ makerspace på SOSU H på Vesterbro. Her vil vi stifte bekendtskab med SOSU-uddannelserne og få feedback på vores løsninger fra rollemodellerne på SOSU H.

Forløbet kan tages som 2- eller 3-dages forløb, hvor 3-dages forløbet giver bedre tid til undersøgelsesfasen, hvor vi undersøger livet med funktionsnedsættelse, får besøg af en velfærdsteknologisk virksomhed og har bedre tid til fordybelse i udvikling og produktion af løsningen.

Husk at du ved booking skal ønske 2- eller 3-dages forløbet.

 

Faglige mål:

Forløbet berører primært kompetencemål i:

 Teknologiforståelse: "Digital design og designprocesser", 

 Dansk: "Fremstilling", "Fortolkning", "Kommunikation”

Håndværk og Design: Primært kompetenceområde: ”Design”

Mål:

  • Eleverne lærer at analysere og undersøge.
  • Eleverne lærer at identificere, samarbejde og løse problemer i mindre grupper.
  • Eleverne lærer at gennemgå en innovations- og designproces med henblik på at løse et problem fra den virkelige verden.
  • Eleverne lærer at bruge relevante digitale teknologier til at skabe en prototype.

STEMkbh:

Dette forløb er en del af STEMkbh, der er din sikkerhed for et kvalitetsforløb inden for STEM-området. STEM står for Science (naturfag/naturvidenskab), Technology, Engineering (ingeniørens arbejdsmetode) og Math. 

Forløbet understøtter inden for STEM: 

  • Technology: Eleverne arbejder med teknologi
  • Engineering: Eleverne arbejder med designprocesser

Forløbet varer 2 eller 3 dage fra 9:00 til ca. 13:30

BUFX har computere og udstyr. Medbring madpakke.