Sund Digital Trivsel 0. - 4. klasse

Pris

Gratis

Dato & TID

Tilbud til elever og forældre med fokus på digitale vaner og fællesskaber.
Bydel

Formålet er at give elever og forældre redskaber og handlekompetencer, så de sammen kan skabe balance i deres digital og ikke-digitale liv og etablerer sunde digitale vaner i en tidlig alder.

I forløbet er der blandt andet fokus på balancen mellem brug af skærm og aktivitet uden skærm, digitale fællesskaber, gaming og hvordan skærm, søvn og fysisk aktivitet har indvirkning på vores trivsel.

Et forløb består af: 

  • Et klassemøde med eleverne af 1-1½ times varighed. På klassemødet fokuseres især på refleksion over egen digital adfærd, fællesskaber, søvn og fysisk aktivitet. Oplægget består af en blanding af fælles dialog, opgaver og øvelser.
  • Et forældremøde uden elevdeltagelse af 1½ times varighed. På forældremødet faciliteres fælles drøftelser blandt forældrene om klassens digitale vaner og fællesskaber. Forældrene får desuden mulighed for at reflektere over families egne digitale vaner og holdninger. Ønsket er at give forældrene redskaber til tale med deres børn og hinanden om muligheder og faldgruber i det digitale liv.

Oplæggene finder sted på skolen og holdes af en medarbejder fra Center for Børn og Unges Sundhed. 

Tidspunktet for afholdelse af begge møder aftales med klassens lærer. Forældremødet kan afholdes i forbindelse med klassens andre forældremøder.

Forløbet tilbydes også for 5. - 9. klasse.