Klimatilpasning – teknologiens betydning i byen - Harrestrup Å projektet gør din by grønnere

Sted

ENERGI & VAND
Roskildevej 213
2500
Valby

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

Book Her

Lær om skybrud og smarte og grønne løsninger for klimatilpasningen af Harrestrup Å.
Klassetrin
Bydel

Lær om skybrud og teknologiske og grønne løsninger for klimatilpasning af Harrestrup Å. Brug geografiske kort og interaktive modeller til at blive klog på nedsivning, vandmængder, højdeforskelle og terræn langs åen. Find smarte og grønne løsninger på klimatilpasning, og lær om hvordan man arbejder med økosystemtjenester, når man planlægger fremtidens klimatilpasning.
Få fortællingen om Harrestrup Å som Danmarks største klimatilpasningsprojekt - fra gemt spildevandskanal til levende klimatilpasningsvandløb, og hvordan vi kan designe fremtidens by til både at håndtere skybrudsvand og have grønne og attraktive byrum. Vi ser en dronefilm om Harrestrup Å og eleverne arbejder med forsøgsopstillinger, hvor vi bl.a. tester nedsivning af skybrudsvand og laver kortanalyser af Harrestrup Å.