HVIS TING KU' TALE

Sted

Amalienborgmuseet
Christian VIII.s Palæ
1257
København K

Pris

550,00 kr.

Dato & TID

Fra kælder til kvist fortæller Kongehusets genstande om begivenheder og personer, der har haft betydning for den danske historie. Men hvorfor gemmer vi?
Bydel

Forløbet sigter mod at gøre eleverne opmærksomme på, at genstande kan have en værdi, ikke blot en økonomisk værdi, men også en historisk værdi. Både for den enkelte person og for samfundet. Vores gemmer kan fortælle os om vores historie og om, hvor vi kommer fra. De kan være med til at skabe identitet hos den enkelte gennem erindringer om personlige og historiske begivenheder. Men hvad er grunden til at gemme visse genstande og smide andre ud? Hvornår har noget så meget værdi, at det skal gemmes, og skal det i så fald gemmes for eftertiden eller bare for egen skyld?

Ved at tage udgangspunkt i de gemte genstande kommer eleverne til at diskutere, argumentere og redegøre for deres eget syn på genstandes værdi og på det at gemme for eftertiden. Herigennem opnår eleverne en sammenhængsforståelse, som de kan bruge i deres hverdags- og samfundsliv, og som er en forudsætning for at forstå sig selv og sin omverden.

Amalienborgmuseet danner rammen for undervisningen, hvor der dels inddrages og analyseres udstillede genstande, men også ”hands-on genstande”. Undervisningen er baseret på en differentieret tilgang, og eleverne bliver gennem forløbet inddraget som en aktiv del af undervisningen, hvor de blandt andet får mulighed for at analysere udstillede genstande og eventyr samt argumentere for genstandes værdi.

I mødet med de forskellige genstande får eleverne mulighed for at diskutere nogle af de kulturelle og sociale forskelligheder, der har været gældende igennem tiderne. Med sætningen: ”Hvornår har noget så meget værdi, at det skal gemmes?” i baghovedet skal eleverne arbejde analytisk og kunne stille sig kritiske over for genstandes værdi – historisk eller sentimental.

OBS!: Forløbet foregår i Christian 8.s Palæ, Amalienborg Museet. Indgang via porten nærmest Frederiksgade. Indenfor vil I blive taget imod af en læringspilot.

Forløbet  kan købes i webshoppen på www.kongernessamling.dk. For spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores bookingafdeling på tlf. 33 18 60 55, telefonen er åben tirsdag til fredag kl. 10 til 12, eller på e-mail: booking@kosa.dk. I tilfælde af afbestilling mindre end 14 dage før tidspunktet for turens afvikling vil det fulde beløb blive opkrævet. 

BEMÆRK: Forløbet er gratis for københavnske folkeskoler, når det bookes via Åben Skole. Der tages forbehold for udsolgte Åben Skole-forløb. Tilmelding til et Åben Skole-forløb kan ikke foretages gennem webshoppen! Send i stedet for en mail til booking@kosa.dk eller ring til 3318 6055. Her bedes du oplyse følgende:

  • Ønsket dato for forløbet (gerne flere datoer)
  • Navn og postadresse på skolen
  • Lærerens navn og mobiltelefonnummer
  • Klassetrin/årgang
  • Antal elever og lærere
  • Hvis klassen er en specialklasse uddyb da venligst særlige hensyn