DRAMATURGI

Sted

Det Danske Filminstitut, Film-X
Gothersgade 55
1123
København

Pris

780,00 kr.

Dato & TID

I dette forløb får eleverne erfaring med at opbygge en filmfortælling i en fælles kreativ proces.
Klassetrin
Bydel

Eleverne afprøver basale filmiske virkemidler som billedbeskæring, scenografi og musik / lyd til at understrege stemning og skift i deres handling. 

Eleverne arbejder med en grundfortælling, der har en start-midte-slutning, men der mangler det vigtigste: En konflikt. Den skal de selv finde på, så historien bliver dramatisk, spændende – og deres egen. 

På skolen forbereder I jer ud fra vores lærervejlening og elevøvelser. Klassen starter med at analysere dramaturgien i udvalgte scener / kortfilm, og derefter skal de gennemføre et par korte fortælleøvelser, hvor eleverne bruger deres fantasi til at gøre kedelige hverdagsfortællinger interessante. 

Når de besøger FILM-X studierne, producerer de deres egne film. Her arbejde de sammen i filmhold på 5-7 elever i et bestemt studie. De får udleveret en grundfortælling med nogle få replikker og handlinger, men det bliver så deres egen opgave at finde på en interessant konflikt, der gør filmen spændende. 

Efter de har optaget filmen, lægger de lyde, musik og ekstra billeder ind, så de understreger spændingen endnu mere. Forløbet slutter med fælles filmvisning og evaluering i vores biograf.