Digitale forstyrrelser: Design en App der stjæler folks tid

Sted

BUFX Værkstedshallerne
Julius Andersens Vej 1
2450
København SV

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

Lær, hvordan app-udviklere designer vores apps, så vi ”bliver lidt længere”.
Klassetrin

Vi kender alle, at der pludseligt er gået en halv time med at scrolle rundt på sociale medier. 

I dette digital dannelsesforløb forholder eleverne sig til eget skærmforbrug og om det egentligt er okay, at Instagram sælger deres data.

For at forstå ‘Opmærksomhedsøkonomi’ og hvilke greb app-udviklere bruger for at ‘holde på’ os, skal eleverne selv designe en app, der holder på brugerens opmærksomhed, så de kan høste deres data.

Faglige mål:

Dette forløb berører primært kompetencemål i Teknologiforståelse og dansk og Samfundsfag. 

Teknologiforståelse: "Digital design og designprocesser", ”Digital Myndiggørelse”

Dansk: ”IT og Kommunikation”

Mål:

Eleverne lærer at:

  • redegøre for, hvad opmærksomhedsøkonomi er.
  • reflektere over eget skærmforbrug og dets konsekvenser.
  • selv designe en App.

STEMkbh:

Dette forløb er en del af STEMkbh, der er din sikkerhed for et kvalitetsforløb inden for STEM-området. STEM står for Science (naturfag/naturvidenskab), Technology, Engineering (ingeniørens arbejdsmetode) og Math.

Forløbet egner sig til at arbejde med praksisfaglighed og samle observationer til UPV.

Forløbet varer typisk fra 9:00 til ca. 13:30, men dette kan tilpasses efter aftale.

BUFX har computere og udstyr. Medbring madpakke.

Forløbet udbydes også på TEC.