Digital Dannelse - Adfærd på nettet og sociale medier

Sted

På skolen

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

God tone, fornuftig og respektfuld online adfærd.
Lovgivning om deling af billeder/videoer.
Praktiske forholdsregler ift. til misbrug og udnyttelse.
Bydel

Dette læringsforløb handler om børn og unges rettigheder og trivsel på nettet og sociale medier. 

Formålet med forløbet er at fremme elevernes trivsel online samt udvikle og styrke elevernes kompetencer, så de bliver i stand til at forholde sig reflekteret, kritisk og handlingsorienteret til det de møder, oplever eller selv gør på nettet og sociale medier. 

  • Eleverne vil få indsigt i hvordan konflikter udvikler sig og optrappes, men også hvordan konflikter nedtrappes eller helt undgås.
  • Eleverne vil få indsigt i dansk lovgivning om billed- og video deling.
  • Eleverne vil få indsigt i de metoder som kriminelle benytter sig af for at vinde vores tillid, så de kan bedrage os eller lokke os til noget vi ikke har lyst til.

Jeg er en dygtig og energisk formidler med en kæmpe viden og erfaring indenfor emnet digital dannelse.
Jeg underviser ugentligt skoleklasser og har en umiddelbar og praktisk tilgang til eleverne. Jeg er uddannet pædagog, konfliktmægler og kandidat i informationsteknologi og arbejder som afdelingsleder af en klub på Frederiksberg. Gennem de sidste 8 år har jeg undervist skoleklasser og forældregrupper i digital dannelse på alle klassetrin.