Design og skab den bæredygtige bygning til ’kunden’ med Minecraft

Sted

BUFX Værkstedshallerne
Julius Andersens Vej 1
2450
København SV

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

Løs en ’kundecase’ og design en bygning, som også er bæredygtig. Byg den herefter i Minecraft og læg strøm og smarte systemer i den med redstone.
Klassetrin

I dette forløb arbejder eleverne i grupper. De lærer - selv for dygtige Minecraftspillere - nye færdigheder, som de kommer til at bruge, når de sammen skal løse én af tre ’kundecases’ med hvert deres fokus og krav til en bygning. Herefter designer eleverne en bygning og tager stilling til, hvilke materialer, de kan bruge i forhold til at gøre bygningen bæredygtig, før de ’går i Minecraft’ og skaber den sammen. Der kommer til at være fokus på fx ’redstone’, som lader eleverne indbygge kredsløb, strøm og elektriske systemer i deres bygninger, og de rigtig dygtige lærer at kode, så de kan bidrage yderligere til gruppens løsning.

Faglige mål:

Dette forløb berører primært kompetencemål i Teknologiforståelse, men kan også tones i retning af billedkunst, H/D, matematik og N/T.

Teknologiforståelse: "Digital design og designprocesser", ”Teknologisk handleevne”, ”Computationel tankegang”

Mål:

  • Eleverne lærer ud fra eget niveau nye færdigheder i Minecraft.
  • Eleverne lærer at designe en bæredygtig bygning ud fra specifikke ønsker og krav.
  • Eleverne lærer at arbejde sammen henimod et større designprojekt.

STEMkbh:

Dette forløb er en del af STEMkbh, der er din sikkerhed for et kvalitetsforløb inden for STEM-området. STEM står for Science (naturfag/naturvidenskab), Technology, Engineering (ingeniørens arbejdsmetode) og Math. 

Forløbet understøtter inden for STEM: 

  • Technology: Eleverne arbejder med teknologi
  • Engineering: Eleverne arbejder med designprocesser

Forløbet varer 2 dage typisk fra 9:00 til ca. 13:30, men dette kan tilpasses til én dag efter aftale.

Forløbet kan også foregå på skolen.

BUFX har computere og udstyr. Medbring madpakke.

Forløbet udbydes også på TEC og SOSU H.