Ægyptens magiske relieffer

Sted

Glyptoteket
Dantes Plads 7
1665
København V

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

Forløbet er målrettet Håndværk og Design og Billedkunst og vægter proces og skitse. Forløbet lægger op til produktfremstilling hjemme på skolen.
Klassetrin
Bydel

Forløbet henvender sig til Håndværk og Design og Billedkunst. Det kan bookes som et selvstændigt 1,5 times forløb , men kan også indgå i et længere forløb med produktfremstilling hjemme på skolen efter besøget på Glyptoteket.

På "Ægyptens magiske relieffer" skal vi undersøge de ægyptiske relieffers motiver, materialer og funktion i oldtidens Ægypten. Vi skal arbejde praktisk med høj- og lavrelief og lave skitser, som eleverne kan bruge til at skabe deres egne relieffer i ler hjemme på skolen. Forløbet centrerer sig om materialekendskab og proces.