Vores bæredygtige by

Sted

Dansk Arkitektur Center
Bryghuspladsen 10
1473
København K

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

Tag dine elever med på DAC, og byg jeres bud på en bæredygtig fremtid.
Klassetrin
Bydel

Over 70% af verdens CO2-udledning kommer fra byerne. CO2-udledningen skaber globalopvarmning og klimaforandringer, der rammer byerne som klimaudfordringer i form af oversvømmelser, jordskælv og orkaner.

Byerne er ikke planlagt til at være robuste overfor klimaudfordringerne. Det resulterer i ødelæggelser, økonomisk nedtur og i værste fald tabte menneskeliv. Der er derfor nok at tage fat på, hvis vi skal løfte den bæredygtige udvikling i en positiv retning. Men hvis byerne er en del af problemet, er de også en del af løsningen.

Med det tværfaglige undervisningsforløb “Vores bæredygtige by” opnår eleverne erfaring i at arbejde med Verdensmål 11, de får blik for mulige løsninger og en forståelse for egne handlemuligheder. De arbejder gennem en designproces og konkretiserer deres egne idéer og løsninger i modelarbejde ind i en større bymodel.

Forløbet fokuserer særligt på elevernes bæredygtige erkendelser og erfaringer med arkitektur:

  • Eleverne opnår indsigt i byernes betydning for vores fælles bæredygtige udvikling
  • Eleverne arbejder analyserende, problemløsende og skabende
  • Eleverne bliver introduceret til konkrete metoder og autentiske løsninger
  • Eleverne opnår bæredygtige erkendelser og et konkret sprog til at kunne handle bæredygtigt i egen hverdag

OBS: Vær opmærksom på at forløbet ikke kan gennemføres uden forberedelse forud for besøget i DAC.