Tangmarken

Sted

Kalvebod Bølge, ud for Marriott Hotel. Vi mødes ved container 7, lige ved siden af Kajakhotellet.
1560
København

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

På Bølgemarken oplever, mærker og smager I på tang. Vi kommer hele vejen rundt om tang - fra den dyrkes, til den tilberedes på vores tallerkener.
Klassetrin
Bydel

85 % af verdens planteliv findes under vandet. Tang er det nye sort og kan komme til at spille en stor rolle i fremtiden, når vi eksempelvis skal opfinde nye energikilder og nye måder at producere fødevarer på. Det har vist sig, at tangskovene spiller en stor rolle i det globale kulstofkredsløb og som rammen for nogle er verdens mest artsrige økosystemer.

Under et besøg på Bølgemarken vil eleverne med egne øjne opleve, hvad tang kan bruges til, når vi tager forskerbrillerne på og lærer at forstå tang som den enestående organisme, den er. Vi undersøger og diskuterer tangens potentiale i forskellige aspekter af klimakrisen. Vi får tang mellem hænderne, når vi hiver tangliner op fra havnens dyb og undersøger algernes egenskaber i vandet såvel som i køkkenet, hvor vi sammen tilbereder og smager på herlighederne.

Emner: ​Økosystemer, lokale ressourcer, fødevarekrise, klima, kredsløb, fødevareproduktion, mad, bæredygtighed.

Varighed: ​2,5 timer. Forud for forløbet fremsendes forberedelsesmateriale, der med fordel kan printes ud af læreren og anvendes i den forudgående undervisning.

Aktiviteter: Et besøg på Bølgemarken kan variere afhængigt af vejr og vind, men vil i hovedtræk bestå af følgende typer aktiviteter:

  • Tanghøst: Vi snakker om tangens livscyklus og havbondens virke, mens vi høster tang til nærmere undersøgelse.
  • Tangmarken som ramme om havets økosystemer: Vi undersøger tangmarkens rolle som undervandshabitat og går på jagt efter nogle af de dyr, der har tangmarken som levested, og registrerer vores fund.
  • Tangmarken – klodens lunger: Forklaring, visualisering og diskussion af tangens evne til at rense havene for næringsstoffer og atmosfæren for CO2.
  • Madlavning og fællesspisning: Vi laver tangpesto og tangvafler. Sammen diskuterer vi tangens smagskarakter og fødevarepotentiale.

Praktisk: Tangmarken finder sted på Kalvebod Bølge, ud for Marriott Hotel. Vi mødes ved container 7, lige ved siden af Kajakhotellet. Der kan være koldt og blæsende, så husk varmt og praktisk tøj, der godt kan tåle at blive beskidt. Der vil være smagsprøver på tang, men husk alligevel madpakker – særligt hvis forløbet strækker sig over frokost.