Samtaler om mangfoldighed - besøg i Menneskebibliotekets Læsehave

Sted

Menneskebiblioteket
Nørre Alle 7
2200
København N

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler
3.000,00 kr.

Dato & TID

Hvad nu, hvis det skoleelever vidste om transpersoner, hjemløse, personer med et handicap eller en psykisk sygdom indebar perspektiver fra disse personer?
Klassetrin
Bydel

Menneskebiblioteket inviterer skoleklasser ud til et læringsforløb i vores Læsehave på Nørre Allé 7. Her kommer eleverne til at indgå i samtaler med vores spændende menneskebøger.

En menneskebog er en person, der på baggrund af sin etnicitet, seksualitet, sociale status,mentale helbred og lignende, oplever at blive udsat for fordomme og diskrimination. Menneskebøgerne indgår i en åben dialog med eleverne, hvor de svarer på elevernes spørgsmål, og dermed giver de et indblik i deres personlige erfaringer.

 Vi har erfaring med, at samtalerne kan være med til at udvide elevernes horisont. De opnår en bedre forståelse for mennesker, der er anderledes end dem selv og bliver klogere på mangfoldigheden i vores samfund, og vi håber på at eleverne bliver mere åbne overfor at møde og rumme mennesker, der ikke ligner dem selv. 

Læringsforløbet starter med en introduktion til Menneskebiblioteket, hvorefter eleverne fordeles ud i mindre grupper. Her vil de indgå i samtaler med op til 3 forskellige menneskebøger. Hver samtale varer 30 minutter. 

Til slut er der en fælles afrundning med en øvelse, hvor eleverne reflekterer over dagens oplevelse. Der vil under hele forløbet være "bibliotekarer" til stede, der dels faciliterer forløbet og som også støtter op om deltagerne, så alle får den bedste oplevelse.