MEDUSA – et rollespil om sande og falske nyheder

Sted

ENIGMA - Museum for post, tele og kommunikation
Øster Allé, København, Danmark
2100
København Ø

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

MEDUSA er et læringspil om journalistik, mediedækning og kildekritik. Eleverne spiller nyhedsjournalister, der skal dække konflikten i et fiktivt land.
Klassetrin
Bydel

Præsidenten har lukket for befolkningens adgang til internettet og der går rygter om uroligheder i gaderne. Det er ikke nogen nem opgave at finde sandheden i strømmen af informationer. De eneste officielle nyheder, der kommer ud, er fra landets statskontrollerede tv-kanal. De eneste andre informationer, journalisterne får, kommer fra organisationer, bloggere og aktivister på internettet, hvor en gruppe ved navn MEDUSA offentliggører oplysninger om situationen. Løbende tikker nye beskeder, videoer og Twitter-opslag ind, men kan man stole på kilderne?

Hver gruppe skal lave et otte minutters tv-indslag. De får tildelt forskellige roller. Nogle er udenrigskorrespondenter, andre er erhvervsjournalister eller interneteksperter. Og så er der redaktøren, der skal holde styr på sine ansatte og følge med i, hvad de har opsnappet. Undervejs i forløbet udvikler historien sig og eleverne skal hele tiden vurdere troværdigheden af de oplysninger og kilder de møder.

 

LÆRINGSMÅL

Dansk: Forløbet er rettet mod det tværgående tema It og medier med fokus på elevpositionerne eleven som kritisk undersøger, analyserende modtager og målrettet producent. Eleverne reflekterer og diskuterer afsender- og modtagerforhold i de nyheder og den kommunikation de møder online.

Eleverne oplever, hvordan nyheder produceres og får redskaber til at forholde sig kritisk til mediernes fremstillinger og vinklinger af begivenheder.