Lær at kode dit eget spil – kodning for alle

Sted

BUFX Værkstedshallerne
Julius Andersens Vej 1
2450
København SV

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

I Hour of Code og/eller Scratch, og alt efter elevernes niveau, arbejder vi med en grundforståelse for kodning eller bygger videre på det, de allerede kan.
Klassetrin

I dette forløb lærer eleverne at kode. Er der behov for det starter vi fra grunden med Hour of Code og klarer den lidt svære overgang til Scratch, hvor alt kan lade sig gøre, sammen. 

Kender til kodning i forvejen, tager vi den derfra, bygger videre og kigger på, hvordan man kan planlægge og designe sine programmer og spil, før man går i gang med selve kodningen.

Forløbet kan tilpasses alle niveauer fra begynder til øvet.

Forløbet kan finde sted på skolen.

Forløbet kan udvides til flere dage.

Faglige mål:

Dette forløb berører primært kompetencemål i Teknologiforståelse, men kan også tones i retning af matematik.

Teknologiforståelse: "Digital design og designprocesser", ”Teknologisk handleevne”, ”Computationel tankegang”

Mål:

  • Eleverne lærer at kode små eller større spil eller andre digitale programmer alt efter niveau.
  • Eleverne lærer at designe små eller større spil eller andre digitale programmer alt efter niveau.

STEMkbh:

Dette forløb er en del af STEMkbh, der er din sikkerhed for et kvalitetsforløb inden for STEM-området. STEM står for Science (naturfag/naturvidenskab), Technology, Engineering (ingeniørens arbejdsmetode) og Math. 

Forløbet understøtter inden for STEM: 

  • Technology: Eleverne arbejder med teknologi

Forløbet varer typisk fra 9:00 til ca. 13:30, men dette kan tilpasses efter aftale.

Forløbet udbydes også på TEC og SOSU H.

BUFX har computere og udstyr. Medbring madpakke.