Kunstig Intelligens - tag med AI og BUFX på rumrejse

Sted

BUFX Værkstedshallerne
Julius Andersens Vej 1
2450
København SV

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

Kunstig intelligens fylder mere i vores samfund. Lær om hvad det er, hvordan man bruger det og hvilke faldgruber, der kan være.
Klassetrin

Vi befinder os i en nær fremtid, Jorden er blevet ubeboelig, og vi skal en tur til Mars. Til hjælp har vi en Kunstig Intelligens. For at den virkeligt er en hjælp, skal vi lære den at kende, lære at styre den og lære hvilke fejl, den kan begå. 

Gennem praktiske opgaver skal eleverne prompte en Kunstig Intelligens, de skal træne den på data, og de skal programmere en robot, der kan genkende mennesker fra aliens – eller kan den? 

 

Faglige mål: 

Dette forløb berører primært kompetencemål i Teknologiforståelse, men kan også bruges ind i et forløb i dansk eller samfundsfag. 

 

Mål: 

  • Eleverne kan redegøre for, hvad en Kunstig Intelligens er, og hvor vi møder dem i dag. 
  • Eleverne får praktisk kendskab til, hvordan man styrer Kunstig Intelligens via prompts og programmering. 

  • Eleverne kan redegøre for, hvordan kunstig intelligens trænes, og hvilke fejltyper det afføder. 

 

STEMkbh: 

Dette forløb er en del af STEMkbh, der er din sikkerhed for et kvalitetsforløb inden for STEM-området. STEM står for Science (naturfag/naturvidenskab), Technology, Engineering (ingeniørens arbejdsmetode) og Math.  

Forløbet understøtter inden for STEM:  

  • Technology: Eleverne arbejder med avanceret teknologi 
  • Engineering: Eleverne arbejder systematisk fra idé til færdigt produkt med henblik på slutbrugeren. 

 

Praksisfaglighed: 

  • Forløbet egner sig til at arbejde med praksisfaglighed og samle observationer til UPV. 

Forløbet udbydes også på TEC og SOSU H.