KA-CHING! Få styr på pengene – et sjovt privatøkonomisk dilemmaspil

Sted

Nationalmuseet
Ny Vestergade 10
1471
København

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler
900,00 kr.

Dato & TID

Dette forløb handler om økonomiske valg.
Klassetrin
Emner
Bydel

Forløbet er bygget op omkring et dilemmaspil, hvor eleverne bliver sat overfor en række valg og prioriteringer i jagten på det “gode liv”.
Eleverne vil løbende komme rundt i udstillingen og kan bruge deres viden om genstandene til at vinde ekstra point.
Kernestoffet, der arbejdes med, er bl.a.: Udbud og efterspørgsel, indkomst, forbrug, købsadfærd, lån, opsparing og overvejelser af privatøkonomisk karakter samt overvejelser om valg og fravalg i voksenlivet. I det aspekt understøtter forløbet også elevernes almene dannelse.
Nogle af de dilemmaer, eleverne skal tage stilling til, er:
• Hvad er vigtigst for dig – en høj løn eller megen fritid?
• Køber du brugt eller nyt? Billigt eller dyrt? Kvalitet eller kvantitet?
• Hvis du havde lige så mange penge som Elon Musk, hvad ville du så bruge dem på?
• Du er kommet i gæld. Hvad gør du?
• Overvejelser omkring klima, miljøpåvirkning og arbejdsvilkår i forbindelse med forbrug
Selve forløbet tager 1 ½ time. Det kan anbefales at afsætte lidt mere tid efterfølgende, da udstillingen også rummer en masse spændende genstande og et spil, som eleverne selv kan gå på opdagelse i før eller efter.

Vær opmærksom på at eleverne skal bruge deres mobiltelefoner på forløbet.