HVIS JEG VAR BORGMESTER

Sted

Københavns Rådhus
Rådhuspladsen 1
1553
København

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

GRATIS TEATERFORLØB PÅ KØBENHAVNS RÅDHUS
Klassetrin
Bydel

Forløbet ”BORGMESTER FOR EN DAG” handler om at være borgmester på Københavns Rådhus og benytter dialog, bevægelse og drama som metode.

Indhold:
Forløbet indeholder én workshop på skolen samt en rundvisning og workshop på Københavns Rådhus den efterfølgende dag.

DAG 1 (max 3 timer)
Temaet om Københavns Rådhus og byens borgmestre præsenteres. Via improvisationer og mimeøvelser skaber eleverne deres egen borgmester og arbejder med fysiske handlingssekvenser med fokus på en borgmesters arbejdsdag. Afrundingsvis tegnes handlingerne og samles i en fælles collage, der hænges op i klassen.

DAG 2 (max 3 timer)
Klassen besøger Københavns Rådhus. Dagen indeholder en rundvisning i børnehøjde, madpakkespisning i historiske omgivelser samt en teaterworkshop på Rådhusets loft. Med kostumer og lyd sættes de skabte handlingsimprovisationer sammen og forløbet afrundes med en lille visning.