Human osteologi - læren om menneskets knogler

Sted

Københavns Museum
Stormgade 18
København

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

Eleverne får historien mellem hænderne, når de selv skal undersøge ægte menneskeknogler fra arkæologiske udgravninger i København.
Klassetrin
Bydel

Forløbet tager udgangspunkt i arkæologens arbejde og metoder i forbindelse med undersøgelser af menneskeknogler fra arkæologiske udgravninger.

Eleverne skal således arbejde i arkæologernes værksted, hvor de gruppevis selv skal undersøge ca. 300 år gamle menneskeknogler. De skal bestemme knoglernes anatomi og vurdere køn, alder og tegn på forskellige sygdomme.

Eleverne kommer også til at besøge museets udstilling, hvor de ligeledes gruppevis skal arbejde med opgaver, der har fokus på de udstillede menneskeknogler.

Det er en unik mulighed for at komme helt tæt på humant materiale, og derfor drøfter vi selvfølgelig også etikken omkring det og stiller krav til eleverne om respektfuld håndtering.

Det er er krav, at der deltager to lærere i forløbet, da klassen deles i to. Mens den ene halvdel laver undersøgelser i arkæologisk værksted, besøger den anden halvdel museets udstilling - og derefter bytter de to hold.

Forløbet kan passende indgå i et undervisningsforløb om kroppen og anatomi – måske som en inspirerende start eller som perspektiverende afslutning. 

Forberedelse

Inden besøget på Københavns Museum skal eleverne se tre små film, der introducerer dem til undersøgelserne af menneskeknogler i Arkæologisk Værksted.

Human Osteologi - YouTube

Human osteologi – bestemmelse af køn - YouTube

Human osteologi – bestemmelse af alder - YouTube

De kan med fordel også se den lille film, der fortæller om arkæologens arbejde generelt og/eller den lidt længere film om, hvordan museer skaber viden ved hjælp af mange forskellige fagligheder.

Arkæologi på Københavns Museum - YouTube

Fagfolk og fund. Museer skaber viden - YouTube

Kontakt skoletjenesten på Københavns Museum for yderligere information: Marie Søborg Andersson, 29102281, qf0d@kk.dk