Arkæobotanik

Sted

Københavns Museum
Stormgade 18
København

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

Hvilke planter har vokset i fortidens København? Det kan eleverne finde ud af, ved at undersøge planterester fra arkæologiske udgravninger.
Klassetrin
Bydel

Dette undervisningsforløb om arkæobotanik tager udgangspunkt i arkæologens arbejde og metoder.

I Arkæologisk Værksted kommer eleverne således til at undersøge 300 år gamle jordprøver fra en arkæologisk udgravning. 

Eleverne skal inddeles i seks grupper, som de skal arbejde i med følgende aktiviteter:

Eleverne lærer først at artsbestemme plantearter ud fra bestemmelseslitteratur ved at studere frø i stereolup.  Derefter skal de solde en jordprøve med henblik på at finde rester af frø og kerner fra planter, som de skal prøve at artsbestemme - og dermed skabe viden om det pågældende fundsted.

Forløbet kan passende indgå i et undervisningsforløb om planter, klassifikation og artsbestemmelse – enten som en inspirerende start eller som perspektiverende afslutning

Forberedelse

Inden besøget på Københavns Museum skal eleverne se disse små film, der introducerer dem til arkæobotanik og undersøgelserne af planterester i Arkæologisk Værksted.

Arkæo-botanik - YouTube

Arkæobotanik - bestemmelse af planteart - YouTube

Instruktionsfilm

At solde jord - YouTube

At bruge stereolup - YouTubeEleverne kan med fordel også se den lille film, der fortæller om arkæologens arbejde generelt og/eller den lidt længere film om, hvordan museer skaber viden ved hjælp af mange forskellige fagligheder.

Arkæologi på Københavns Museum - YouTube

Fagfolk og fund. Museer skaber viden - YouTube 

Kontakt skoletjenesten på Københavns Museum for yderligere information: Marie Søborg Andersson, 29102281, qf0d@kk.dk