Fra køkkenmødding til orkestergrav

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

Sammen skaber vi musikken udendørs, vi bygger instrumenterne selv af knogler, muslinger m.m., og hører vores vej ind i oldtiden.
Bydel

Musikinstrumenter er resultatet af menneskelig innovation, til alle tider, alle steder i verden. Vi har brugt de materialer vi havde til vores rådighed. Og i stenalderen var det især knogler, skind, træ, sten og planter.

Vi laver instrumenter Inspireret af fund fra forskellige steder, og spille på dem. Vi taler om materialerne og om hvad vi måske brugte musik til dengang – og nu.

Med afsæt i arkæologiske fund og viden om materialer afprøver vi ... Hvilke musikinstrumenter der blev lavet –> Hvordan vi kan spille på dem –> Hvordan de lyder  –> Hvilke situationer lydene egner sig til. 

Vi slutter af med at lave vores eget ritual. Måske et jagtritual, måske et fællesskabsritual.