Digital dannelse og kritisk tænkning

Sted

Salaam Film & Dialog
Vermundsgade 38E, 2.sal
2100
København Ø

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

Dette forløb støtter elevernes digitale dannelse og sociale engagement i sunde fællesskaber.
Klassetrin
Bydel

Dette forløb støtter elevernes digitale dannelse og sociale engagement i sunde fællesskaber. Det sker igennem øvelser og ved at vise udsnit af film, der informerer om sociale mediers magtpåvirkning og nye teknologiske muligheder bl.a. i form af algoritmer. Man kan stort set skrive, hvad man vil på Facebook og andre sociale medier. Desværre er der mange, der skriver hadefulde ting til og om andre, og/eller deler billeder, som kan være krænkende og sårende. Et broget univers vi ønsker at hjælpe jeres elever med at navigere i. Målet er at støtte elevernes medborgerskab og demokratiske forståelse på nettet samt skabe empatiske holdninger til egne og andres aktiviteter online.