Digital dannelse for elever i grundskolen - Dit liv på nettet

Pris

8.750,00 kr.

Dato & TID

Book et oplæg om digital dannelse og få adgang til en materialepakke med undervisningsmateriale til hele skolen.
Bydel

Dit liv på nettet - digital dannelse for elever i grundskolen

Forløbet kan bestilles til indskolingen, mellemtrinnet eller udskolingen.

MED FORLØBET FÅR SKOLEN:

  • 60-90 min. oplæg om digital dannelse målrettet en enkelt klasse eller en hel årgang. Oplægget introducerer eleverne for tidssvarende temaer inden for digital dannelse, som lærerne med fordel kan arbejde videre med i undervisningen (f.eks. ved brug af materialepakken). Udbyttet er en fælles introduktion til digital dannelse, øget opmærksomhed på og refleksion over egen digital adfærd, viden om relevante emner som digital kommunikation, fællesskaber, selvfremstilling og billeddeling samt gode råd. Oplægget finder sted på skolen og holdes af en medarbejder fra Center for Digital Dannelse. Oplægget er en blanding af viden, dialog og øvelser. Pris: 7500, - ex moms + transport
  • Adgang til materialepakken (med undervisningsmateriale til 1.-9. klasse). Materialepakken til grundskoler består af ni forløb om digital dannelse til alle klassetrin, og kan frit benyttes af alle lærere på skolen. Alle forløb består af en lærervejledning, præsentation, øvelser og et forældrebrev. Forløbene opfylder desuden de faglige mål indenfor it og kommunikation i faget Dansk. Materialerne opdateres årligt, så indholdet følger den digitale verden. Den årlige abonnentpris er 3500,- ex moms.
  • Pris for forløbet: Ønsker du hele forløbet (oplæg+materialepakke*) vil den samlede pris være 8750,- ex moms. *Når du betaler for det samlede forløb  (8750 kr.) sparer du 30% på oplægget og materialepakken vil være betalt for adgang i skoleåret 2024/2025. Ønsker du adgang før, da kan vi også finde ud af dette. 

PRAKTISKE INFORMATIONER:

Book oplæg ved at sende en forespørgsel gennem formularen eller ved at skrive til: dd@digitaldannelse.org. VIGTIGT: Husk at skrive, at I ønsker oplægget i forbindelse med Åben Skole.