Digital dannelse #1: Digitale identiteter

Sted

BUFX Værkstedshallerne
Julius Andersens Vej 1
2450
København SV

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

Hvordan er der forskel på ens identitet online og ‘i virkeligheden’? Det undersøger vi.
Klassetrin

Via eksempler fra elevernes egen hverdag på sociale medier, skal eleverne i dette forløb forholde sig til forskellen mellem identitet i den fysiske verden og på sociale medier. Er der forskel på, hvem vi er online og i den fysiske verden? Og hvilken forskel?

Eleverne introduceres til begreber som identitet og selvfremstilling og vi tager en snak om forskellige måder at iscenesætte sig selv på de sociale medier - f.eks. gennem filtre, følgere, kommentarer mv.

Vi runder forløbet af med eksempler på såkaldt ‘had-tale’ online og en snak om, hvad der sker, når det er ens digitale identitet, der fører ordet.

 

Faglige mål:

Dette forløb berører primært kompetencemål i Håndværk og Design og Teknologiforståelse.

Håndværk og Design: Primære kompetenceområder: ”Design”, men berører også ”forarbejdning” og ”materialer”.

Teknologiforståelse: "Designprocesser" 

Mål:

Eleven kan

  • redegøre for, hvad identitet er og for forskellen på identitet i fysisk og online verden.
  • reflektere over konsekvenser ved online selvfremstilling.
  • redegøre for hvad had-tale er.
     

STEMkbh:

Dette forløb er en del af STEMkbh, der er din sikkerhed for et kvalitetsforløb inden for STEM-området. STEM står for Science (naturfag/naturvidenskab), Technology, Engineering (ingeniørens arbejdsmetode) og Math. 

Forløbet understøtter inden for STEM: 

  • Technology: Eleverne forstår forskellen mellem online og fysisk virkelighed.

Forløbet varer typisk fra 9:00 til ca. 13:00, men dette kan tilpasses efter aftale.

BUFX har computere og udstyr. Medbring madpakke.

Forløbet udbydes også på TEC og SOSU H.