Verdensmesterskabet i SUP & Paddleboard

Sted

Sørens Kierkegaards Plads
Christians Brygge 12
1221
København

Pris

Gratis
Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

Bliv en del af verdensmesterskabet i SUP & Paddleboard! Tilmeld din klasse til en række spændende lektioner, og få en anderledes dag væk fra skolen!
Bydel

Skoleprogrammet engagerer og oplyser elever fra forskellige klassetrin om centrale emner, der er en del af Surf & SUP Danmark, og en naturlig del af verdensmesterskabet i SUP & Paddleboard 2024. Programmet supplerer og beriger de eksisterende læringsmål og fag, som eleverne møder i skoleåret.

Gennem interaktive og praktiske aktiviteter fokuserer vi på følgende

nøgleområder og tilhørende skolefag: Madkundskab, Billedkunst,

Natur/teknologi, Idræt, Geografi, Samfundsfag, Matematik og Trivsel.

Derudover ønsker vi at engagere og oplyse elever om vigtige globale og

personlige emner:

  • FN's verdensmål (12: Ansvarligt forbrug og produktion, 14: Livet i havet)
  • SUP (Stand Up Paddle) og de elementer, SUP foregår i, såsom vind, vejr og vand.
  • Mental sundhed og trivsel for unge samt at give dem livsfærdigheder, herunder finansiel forståelse

Programmet sigter mod at give eleverne teoretisk viden og praktiske færdigheder, der beriger deres skolegang og personlige udvikling. Derudover også en anderledes dag væk fra klasselokalet, og i nogle spændende VM-omgivelser.

Du kan tilmelde dig 6 forskellige lektioner. Læs mere om de enkelte lektioner på nedenstående link.