Udvidet Innovation og digital fabrikation, 2-3 dage

Sted

BUFX Værkstedshallerne
Julius Andersens Vej 1
2450
København SV

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

Lær at løse rigtige problemer og skabe en prototype gennem innovation, design og digital fabrikation.
Klassetrin

I dette forløb går vi den første dag i dybden med en innovations- og designproces, som eleverne lærer at bruge til at løse et ’real world problem’. Gennem processen forholder eleverne sig til at problem fra den virkelige verden og analyserer selve problemet og de behov, det afføder. Denne viden bringer de med sig ind i en designproces, hvor de udvikler en idé til en prototype, der kan løse problemet. 

De følgende dage arbejder eleverne med at skabe en prototype af en løsning ved hjælp af 3d-printere, små kredsløb, lasercutter og simpelt pap og andre materialer. Der sættes her tid af til ’iterative loops’, hvor eleverne afprøver og får feedback på deres prototyper og idéer med henblik på at forfine og skabe den bedst mulige prototype.

Til slut præsenterer eleverne deres foreløbige prototyper for hinanden og evt. forældre eller andre interesserede.

Faglige mål:

Dette forløb berører primært kompetencemål i Håndværk og Design og Teknologiforståelse.

Håndværk og Design: Primært kompetenceområde: ”Design”, men berører også ”forarbejdning” og ”materialer”. 

Teknologiforståelse: "Digital design og designprocesser" 

Mål:

  • Eleverne lærer at gennemgå en innovations- og designproces med henblik på at løse et problem fra den virkelige verden.
  • Eleverne lære at bruge relevante digitale teknologier til at skabe en prototype.

STEMkbh:

Dette forløb er en del af STEMkbh, der er din sikkerhed for et kvalitetsforløb inden for STEM-området. STEM står for Science (naturfag/naturvidenskab), Technology, Engineering (ingeniørens arbejdsmetode) og Math. 

Forløbet understøtter inden for STEM: 

  • Technology: Eleverne arbejder med avanceret teknologi
  • Engineering: Eleverne arbejder systematisk fra idé til færdigt produkt med henblik på slutbrugeren.

 

Praksisfaglighed:

Forløbet egner sig til at arbejde med praksisfaglighed og samle observationer til UPV.

Dagene i forløbet varer typisk fra 9:00 til ca. 13:30, men dette kan tilpasses efter aftale.

BUFX har computere og udstyr. Medbring madpakker alle dage.

Forløbet udbydes også på TEC og SOSU H.