TUFTING - vægtæpper

Pris

4.500,00 kr.

Dato & TID

Tuft jeres egne vægtæpper. Afprøv et nyt og anderledes håndværk og udtryksform. Fordyb jer en hel dag i tuftingens tegn. Forløbet kan understøtte alle fag.
Klassetrin

Aldersgrupper: 5.-9.klasse
Alle kan lære at tufte, selv dem med ti tommelfingre
Læreren behøver ikke være faglærer i billedkunst eller H/D

OVERORDNEDE MÅL: 
At få viden omkring ryatæppers og danellanålens historie
- At få kendskab til og lære teknikken bag udtryksformen tufting 
- At skabe et vægtæppe fra ide til færdigt værk
- At reflektere over egen læreproces
- At formidle arbejdsprocessen gennem tekst og billeder

FAG: Forløbet er ikke målrettet et specifikt fag, men det kan evt. være et led i et tværfagligt forløb, hvor motivet til elevernes vægtæpper kan understøtte og supplere et bestemt tema og øvrige fag. Motivet kan f.eks. være en betydningsfuld genstand eller karakter fra en litterær tekst i dansk. Et abstrakt stemningsbillede ud fra et specifikt musikstykke, som der arbejdes med i musik. Eller noget helt tredje.

TODELT FORLØB: 
Forløbet er todelt forstået på den måde, at der kører to sideløbende arbejdsprocesser, som eleverne skal løse sammen i makkerpar. Den ene er skabelse af et vægtæppe (produkt), og den anden er formidling (proces), hvor eleverne skal reflektere over egen lære- og arbejdsproces og dokumentere denne fra start til slut via tekst og billeder. Eleverne arbejder i makkerpar og under tuftefasen, hvor de skiftevis tufter, arbejder den anden på at tage billeder, printe, skrive små tekster mm. Alt dette skal munde ud i æstetisk udstilling af klassens værker med tilhørende formidling med tekst og billeder. 

FORLØBETS LÆNGDE: 
Forløbet er afsat til otte lektioner, hvoraf jeg står for undervisningen i seks af lektionerne på skolen. De sidste to lektioner varetages af læreren. Forløbet er tiltænkt som en hel dag, da der her er tid og mulighed for at skabe ro og fordybelse. De sidste to lektioner, hvor der skal sættes bagbeklædning på vægtæppet, vægtæppet skal finpudses og udstillingen skal klargøres, varetager læreren selv. Læreren, som har klassen under forløbet, behøver ikke være billedkunst- eller H/D-lærer.

MATERIALER: 
Alle materialer så som danellanål, rammer, hessian og latex stiller jeg til rådighed. Skolen skal selv sørge for at indsamle genbrugs- og restgarn til at tufte med. 

HVIS DU ØNSKER AT FÅ EN FORNEMMELSE AF, HVAD TUFTING ER, SÅ TAG ET KIG PÅ MIN INSTAGRAMPROFIL @t_u_f_t_e_d_l_o_v_e