Tiggerbarnet Johanne Sophie

Sted

Københavns Stadsarkiv
Københavns Rådhus, Rådhuspladsen 1
1550
København V

Pris

Gratis

Dato & TID

Kom med tilbage til 1700-tallets København og undersøg hvad der skete med det fattige tiggerbarn Johanne Sophie.
Fag
Klassetrin
Bydel

I sommeren 1779 bliver den 8-årige Johanne Sophie taget i at tigge sammen med sin plejemor, Bodil. Tiggeri er forbudt og derfor skal Johanne og Bodil straffes. Men hvad bliver straffen og hvad betyder det for lille Johanne? Det ved vi på arkivet gennem Fattigvæsnets protokoller. Disse arkivalier møder eleverne, inden de skal i gang med at undersøge Johannes videre skæbne på bunden af samfundet.

I undervisningsforløbet inddeles klassen i to lige store grupper: den ene gruppe arbejder med den autentiske fortælling om Johanne Sophie og den anden gruppe møder en historiker og får en guidet tur i arkivets ellers lukkede magasiner. Her bliver eleverne præsenteret for arkivet som institution og møder andre børn fra gamle dage gennem arkivets kilder. Efter ca. 40 minutter byttes der, så begge grupper prøver begge øvelser. Vi slutter af med en fælles observationsøvelse på Rådhuset.

Formålet med besøget er at styrke elevernes historiebevidsthed gennem kildearbejde. Det gør vi ved at lade dem arbejde med en personlig fortælling, som vi kender fra en autentisk kilde, hvilket giver eleverne en forståelse af hvad et arkiv og hvad kilder er. Igennem den personlige fortælling skal eleverne opleve en nærværende historieundervisning, som de kan koble til deres egen livsverden.