Tal dig Stærk!

Sted

Lasse Hoeg von Essen
Guldbergsgade 16, 2.th
2200
København N.

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

Tal dig Stærk! er en workshop, som igennem personlige historiefortællinger styrker elevernes selvværd og øger deres bevidsthed om egne evner og grænser.
Klassetrin

Igennem skriveøvelser undersøger deltagerne selvoplevelede begivenheder. Vi skaber et trygt, legende og undersøgende rum, hvor vi inspirerer og tør dele med hinanden. 

På gulvet får eleverne redskaber til at udtrykke sig og sætte krop på deres fortællinger, så de afslutningsvis kan fremvise små dramatiseringer og oplæsninger foran et publikum. 

Målet er at give eleverne en succesoplevelse på scenen, som eksperter i deres egne historier, som de kan tage med sig i andre undervisningssammenhænge og generelt motivere dem til at tage ordet. 

Vi har også erfaring for, at de personlige historier generer nye åbninger og spejlinger imellem eleverne og dermed medvirker til øget trivsel og fællesskab. 

Afslutningsvis fremvises dramatiseringer, oplæsninger samt Q&A foran et publikum på skolen. 

I kan booke 4 forskellige forløb af forskellig varighed. 1. forløb: 4 timer, 2. forløb: 6 timer, 3. forløb: 8 timer og 4. forløb: 12 timer. 

For yderligere information, kontakt Lasse Hoeg von Essen på mobil: 50 57 09 81 eller via taldigstaerk@gmail.com