Søens økosystem og klima

Sted

ENERGI & VAND
Roskildevej 213
2500
Valby

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

Book Her

Vi sejler ud på søen og undersøger søens fødekæde ved at tage næringsstofprøver, fange plante- og dyreplankton, undersøge smådyr og fange fisk med ruse.
Klassetrin
Bydel

Kom og oplev økosystemet i Damhussøen! Vi sejler ud på søen og undersøger søens fødekæde ved at tage næringsstofprøver, fange plante- og dyreplankton, undersøge smådyr og fange fisk med ruse. Tilbage på land laver vi en biotop-undersøgelse for at finde ud af, hvilke konsekvenser overløb fra oversvømmede kloakker kan have på søens liv, og hvordan vi fortsat kan sikre en ren sø i et klimatilpasset København.