Podcast - Kommunikation og Analyse workshop

Pris

2.500,00 kr.

Dato & TID

4,5 timers workshop i teknisk og retorisk analyse af podcast og lydproduktioner
8., 9. og 10. klasse – eksamensforberedende workshop – 10.00-14:30
Fag
Klassetrin
Emner
Bydel

Hvorfor føler jeg sådan når jeg hører en bestemt lyd?
Hvilken stemning gør mig glad? Hvordan kommunikere man til en bestemt målgruppe?
Er der skjulte budskaber? Hvorfor virker den lyd som den gør?
Hvordan analysere man en podcast ? Hvad kan man bruge analyse til ? Det er nogle af de spørgsmål vi arbejder med på denne workshop.

Mange skoler har efterhånden indført podcast som en fast del af eksamenspensum.
På denne workshop får eleverne konkrete værktøjer til at kunne udføre en grundig teknisk og retorisk analyse af podcastproduktioner. Vi kommer ud i klassen og eleverne bliver præsenteret for forskellige podcastepisoder som kommunikerer til forskellige målgrupper og med forskellige virkemidler.
Vi gennemgår og arbejder med teknisk analyse af virkemidler i podcast og eleverne lærer at differentiere de forskellige elementer og virkemidler. Efterfølgende bliver eleverne præsenteret for kommunikationsanalyse via det retoriske pentagram og hvordan man griber det an. Eleverne arbejder efterfølgende i grupper med analyse af forud bestemte podcastepisoder. Eleverne bliver desuden præsenteret for grafisk opsætning af analysen, som kan bruges til eksamen. Sidst på dagen præsenterer og diskutere hver gruppe deres analyse for hele klassen.

Varighed: 4,5 timer Kl: 10:00-14:30

Materialet tager udgangspunkt i vores materiale fra Danmarks journalisthøjskole,  men er nedskaleret så det passer til elevernes niveau i 8., 9. og 10. -klasse. 

Workshoppen kan meget vel kombineres med ”en dag med podcast” således at eleverne lære at præcisere og kommunikere skarpere i forhold til deres egne produktioner.