Mindelundens historie og skæbner- udskoling

Sted

Mindelunden
Tuborgvej 33
2900
Hellerup

Pris

Gratis

Dato & TID

I Mindelunden får eleverne et autentisk møde med et centralt sted i Danmarkshistorien. Undervisningen tager udgangspunkt i de levede liv og de valg de traf
Klassetrin
Bydel

Forløbet varer 2 timer og består af to dele. 

Vi starter i undervisningslokalet indendørs, men resten af forløbet er udendørs og den rette påklædning til vejret er vigtig. 

I den første del bliver eleverne aktivt inddraget gennem dialog og øvelser på turen rundt gennem Mindelunden.  

I anden del skal eleverne mindre grupper løse forskellige opgaver, som giver dem et indblik i nogle af de mange skæbner, der findes i Mindelunden.

Forløbet rundes af med at eleverne i små grupper præsenterer den person som de har arbejdet med.

Mindelundens skoletjeneste tilbyder et læringsrum, hvor en dialogbaseret og elevinddragende undervisning er det bærende, didaktiske princip. Det betyder, at samtale, inddragelse, flerstemmighed og refleksion er centrale elementer i undervisningen. Alle forløbene har derfor fokus på aktiv inddragelse af eleverne, hvilket i praksis gøres gennem forskellige øvelser.