Mindelundens historie og skæbner -mellemtrin

Sted

Mindelunden i Ryvangen
Tuborgvej 33
2900
Hellerup

Pris

Gratis

Dato & TID

I Mindelunden får eleverne et autentisk møde med et centralt sted i Danmarkshistorien. Undervisningen tager udgangspunkt i de levede liv og de valg de traf
Klassetrin
Bydel

Forløbet varer 2 timer og består af to dele. 

Vi starter i undervisningslokalet indendørs, men resten af forløbet er udendørs og den rette påklædning til vejret er vigtig. 

I den første del bliver eleverne aktivt inddraget gennem dialog og øvelser på turen rundt gennem Mindelunden.  

I anden del skal eleverne i mindre grupper arbejde med at læse et portræt af en modstandsmand eller kvinde som mindes på Det Store Gravfelt. Eleverne udregner alder og noterer stikord som de sammen med en genstand, skal digte en historie, hvor personen og genstanden indgår. Elevernes historier præsenteres for hinanden og forløbet rundes af. 

Det er oplagt at arbejde videre med elevernes historier efterfølgende på skolen. 

Mindelundens skoletjeneste tilbyder et læringsrum, hvor en dialogbaseret og elevinddragende undervisning er det bærende, didaktiske princip. Det betyder, at samtale, inddragelse, flerstemmighed og refleksion er centrale elementer i undervisningen. Alle forløbene har derfor fokus på aktiv inddragelse af eleverne, hvilket i praksis gøres gennem forskellige øvelser.