Migranternes mange ansigter

Pris

Gratis

Dato & TID

Hvem er de mange migranter og flygtninge som kommer til Europa egentlig, og hvad søger de? To journalister giver eleverne indsigt i nutidens migration.
Klassetrin
Bydel

Antallet af flygtninge og migranter, der søger mod Europa er igen stigende. Men hvem er de egentlig? Der tales meget om dem i medierne, men debatten reflekterer sjældent, hvor forskellige migranterne er. Nogle flygter fra krig, mens andre forlader en relativ tryg tilværelse. Nogle havde ikke planer om at skulle til Europa, men havnede der alligevel. Andre er efterspurgt arbejdskraft i Europa, men kan kun få jobbene, hvis de sætter livet på spil på Middelhavet. 

Journalisterne Florian Elabdi og Rasmus Bøgeskov Larsen har gennem det sidste årti dækket migrantstrømme fra Mellemøsten og Nordafrika til Europa. I dette undervisningsforløb lader de eleverne komme tæt på nogle af de personlige skæbner, som de har mødt, og udfordrer eleverne til at sætte sig i migranternes sted. 

Gennem forløbet får eleverne en forståelse af de forskellige typer af migration, og hvordan menneskesmugling opstår. De får en bedre forståelse af de dilemmaer, som migration skaber for Europa og Danmark, og hvorfor migrationen fortsætter, selv når regeringer forsøger at bremse den.

Hvad får eleverne ud af forløbet?

Den offentlige diskussion af migration er meget polariseret og opstiller nemt fjendebilleder. Der er ikke nogle nemme svar på den politiske problemstilling, men det er endnu sværere at blive enige om en løsning, hvis der ikke eksisterer en god forståelse af, hvem det er som migrerer, og hvorfor de gør det. Dette forløb vil udfordre eleverne på, hvordan de opfatter migranter som gruppe, og give dem et bedre indtryk af den diversitet, der er i blandt dem. Når vi undlader at tale om migranter som én stor gruppe, giver det bedre plads til at tale om både de negative og de positive konsekvenser af migration. 

Varighed

Forløbet varer i udgangspunktet 3-4 lektioner (2-3 timer), men kan tilpasses behovet i den enkelte klasse.

  1. Lektion: Oplæg om flygtninge
  2. Lektion: Kortfilm om flygtninge, der er strandet på en græsk ø efter Europas største flygtningelejr brændte ned (produceret af journalisterne selv) 
  3. Lektion: Oplæg om migranter. Undervejs møder eleverne møder to unge arabere, som overvejer at migrere, og de skal forsøge at sætte sig i deres sted.
  4. Lektion: Debat om flugt og migration, hvor klassen skal diskutere forskellige politiske og etiske dilemmaer om migration til Europa/Danmark. 

Om journalisterne

Florian Elabdi er freelancejournalist og redaktør på undervisningsportalen Flygtningebørn.dk. Som journalist har han dækket Mellemøsten og Afrika for en lang række danske og internationale medier. Han har også undervisningserfaring fra folkeskolen, HF og diverse aftenskoler. Se mere på hans hjemmeside www.flolance.dk.

Rasmus Bøgeskov Larsen er freelancejournalist bosiddende i Kairo og tidligere Mellemøstkorrespondent for Politiken. For Udenrigsministeriet har han været med til at producere et undervisningsmateriale om Unge i Tunesien og en udstilling med titlen Arabiske Drømme, som nu også bliver anvendt til undervisning. Læs mere her

Florian tager ud på skolen, mens Rasmus bliver livestreamet fra Kairo til klasselokalet.