Lær at bygge gode prototyper

Sted

BUFX Værkstedshallerne
Julius Andersens Vej 1
2450
København SV

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

At kunne bygge en prototype, der viser den ide, man har fået, er vigtigt for at det er sjovt at arbejde med innovation.

At bygge gode prototyper er faktisk rigtig svært og skal øves. I dette forløb bliver eleverne i stand til at forvandle ideer og teori til fysiske repræsentationer.

Med analoge materialer såsom pap, papskruer, hobbyknive, lim osv. skal vi bygge reaktionsbaner. Herunder modeller af låsemekanismer, løftemekanismer, bevægelige dele, slisker og forskellige typer af samlinger. Imens eleverne bygger, lærer de, hvilke materialer der er gode at bygge prototyper med og hvordan man bedst bygger dem sammen.

Vi slutter af med at præsentere reaktionsbanerne for hinanden, og eleverne skal her bruge forløbets fagudtryk - som f.eks. funktionsmodel, skuemodel og samlingstype.

Forløbet kan fagrettes.

 

Faglige mål:

Dette forløb berører primært kompetencemål i Håndværk og Design og Teknologiforståelse.

Håndværk og Design: Primære kompetenceområder: ”Design”, men berører også ”forarbejdning” og ”materialer”.

Teknologiforståelse: "Digital design og designprocesser" 

Mål:

  • Eleverne lærer om prototyper, hvorfor man bygger dem og hvordan.
  • Eleverne lærer om design proces.
  • Eleverne får praktisk erfaring med at bygge modeller.

STEMkbh:

Dette forløb er en del af STEMkbh, der er din sikkerhed for et kvalitetsforløb inden for STEM-området. STEM står for Science (naturfag/naturvidenskab), Technology, Engineering (ingeniørens arbejdsmetode) og Math. 

Forløbet understøtter inden for STEM: 

  • Engineering: Eleverne arbejder systematisk fra idé til færdigt produkt med henblik på slutbrugeren.

Praksisfaglighed:

Forløbet egner sig til at arbejde med praksisfaglighed og samle observationer til UPV.

 

Forløbet varer typisk fra 9:00 til ca. 13:00, men dette kan tilpasses efter aftale.

BUFX har computere og udstyr. Medbring madpakke.

Forløbet udbydes også på TEC.