Lær at bygge elektroniske kredsløb med LittleBits og MakeyMakey

Sted

BUFX Værkstedshallerne
Julius Andersens Vej 1
2450
København SV

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

I dette forløber lærer vi, hvordan computere ’tænker’, og vi kommer til at bygge vores egne elektroniske kredsløb med LittleBits og MakeyMakey.
Klassetrin

I dette forløb lærer eleverne om kredsløb, og hvordan en computer grundlæggende styres ud fra princippet om spænding/ingen spænding: 0’er og 1-taller.

Eleverne bygger ud fra denne viden elektroniske kredsløb og opfindelser med Littlebits, som er små moduler med sensorer, inputmuligheder og motorer. Derudover bruger vi en MakeyMakey, som ved hjælp af ledende materialer kan styre en computer, og vi laver opfindelser med den, som eleverne selv finder på.

Gennem forløbet får eleverne lært om kredsløb gennem praksis. 

Faglige mål:

Dette forløb berører primært kompetencemål i Teknologiforståelse og Natur og Teknologi

Teknologiforståelse: "Digital design og designprocesser", ”Teknologisk handleevne”, ”Computationel tankegang”

Natur og Teknologi: ”Modellering”

Mål:

  • Eleverne lærer at kode små eller større spil eller andre digitale programmer alt efter niveau.
  • Eleverne lærer at designe små eller større spil eller andre digitale programmer alt efter niveau.

STEMkbh:

Dette forløb er en del af STEMkbh, der er din sikkerhed for et kvalitetsforløb inden for STEM-området. STEM står for Science (naturfag/naturvidenskab), Technology, Engineering (ingeniørens arbejdsmetode) og Math. 

Forløbet understøtter inden for STEM: 

  • Technology: Eleverne arbejder med teknologi
  • Engineering: Eleverne arbejder systematisk fra idé til færdigt produkt med henblik på slutbrugeren.

Forløbet varer typisk fra 9:00 til ca. 13:30, men dette kan tilpasses efter aftale.

BUFX har computere og udstyr. Medbring madpakke.