Køn, seksualitet og rettigheder (Mellemtrinnet)

Sted

Salaam Film & Dialog
Vermundsgade 38E, 2.sal
2100
København Ø

Pris

Gratis

Dato & TID

Dette forløb har fokus på at støtte eleverne i deres forståelse for diversitet og normer og hvilke udfordringer man kan opleve som en ung LGBTQIA+ person
Klassetrin
Bydel

Workshoppen forløber som filmvisninger, kombineret med øvelser, oplæg fra en af vores oplægsholdere samt en dialog med eleverne omkring filmens tematikker.

Salaam Film og Dialog tilbyder i samarbejde med Åben Skole en GRATIS workshop om ”Køn, seksualitet og rettigheder”, som har til hensigt at give elever på mellemtrinnet  en øget forståelse for diversitet og normer. Herudover vil workshoppen også give eleverne et indblik i, hvilke udfordringer man kan opleve som en ung LGBTQIA+ person.

Workshoppen foregår ude på jeres skole – i klasseværelset, aulaen, gymnastiksalen eller hvor det passer bedst ind hos her.