Kildekufferten

Sted

Kastrupfortet - Skoletjenesten Københavns Befæstning
Kastrup Fort, Amager Strandvej 240b
2300
København S

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

Udstyret med kildekufferter skal eleverne sammensætte historier om Kastrupfortet
Fag
Bydel

Med afsæt i det autentiske, historiske fort bliver eleverne klogere på, hvordan en kilde kan se ud, og hvad den kan bruges til. Eleverne undersøger kildekufferter fulde af historiske billeder, tekster og historier, som knytter sig til Kastrupfortet. Vi afkoder og bearbejder kilderne og forholder os kildekritisk til, hvad fortiden fortæller.

Beskrivelse af forløbet

’Kildekufferten’ er et forløb som er kvalificerende til kildearbejde og Kastrupfortets historie. Kastrupfortet emmer af historiske spor fra bl.a. anlægsperioden i slutningen af 1800-tallet, tiden under 1. verdenskrig og 2. verdenskrig.

Udstyret med kildekufferter, i form af hæfter fyldt med kilder, skal eleverne gå på opdagelse på Kastrupfortet. De skal arbejde med at sammensætte fortets fysiske levn med de øvrige kilder med det formål at forstå Kastrupfortets over 100 år lange historie og hvad det har haft af betydning for samfundet. Eleverne agerer som historieskabende, når de gennem kildeanalyser selv skal fortolke, sammensætte og fortælle historien om Kastrupfortet – understøttet af vores dygtige underviser.

  • I forløbets første del introduceres eleverne til det at arbejde med kilder, herunder det at selv uanselige spor kan fortælle en kæmpe historie, hvis man altså stiller de rette spørgsmål.
  • I forløbets anden del går eleverne selv på opdagelse i Kastrupfortets historiske miljø udstyret med en kildekuffert.
  • I forløbets tredje del sammensættes elevernes undersøgelser og gennem en tur rundt på fortet, afdækker vi de fysiske kilder og deres historiske sammenhæng.
  • Til sidst konsolideres dagens indhold.

Før forløbet

Forløbet ’Kildekufferten’ konkretiserer elevernes viden om kilder, samt tilhørende begreber. På fortet finder eleverne spor og øver sig i at behandle dem kildekritisk. Forløbet er både for nybegyndere og klasser der før har arbejdet med kilder.

Det er ikke en forudsætning, at eleverne har haft forløb om de historiske begivenheder som berøres i forløbet eller om historiske spor og kilder. Dog kan man, med inspiration fra vores føropgaver øge udbyttet af undervisningsforløbet.

Eleverne skal være delt op i seks grupper. Det svarer til det antal kildekufferter som findes og som tilsammen skal danne forståelsen af fortets historie.

Efter forløbet

Efter endt forløb på Kastrup Fort kan vores efteropgaver benyttes til at konsolidere elevernes nye viden og læringsudbytte og bygge videre på indholdet.

Praktisk

Forløbet foregår udendørs i områder, som kan være glatte og stejle, og det kan blæse en del, da vi er tæt på kysten.

Husk tøj og sko efter vejrforholdene!! I kan lægge rygsække og ekstra tøj i den uopvarmede kasemat-bygning.

Bemærk: Alle praktiske detaljer sendes i en automatisk bekræftelsesmail til mailadressen oplyst i bookingen (tjek evt. spamfilter). Hvis du booker for en kollega, er det vigtigt, at du videresender bekræftelsesmailen.

Det er endvidere vigtigt, at vi har oplysningerne (telefonnummer og mail) på den lærer, som kommer ud med klassen, så vi kan få fat i vedkommende i tilfælde af særlige forhold, informationer, ændringer el.lign.

Periode, hvor forløbet udbydes

Fra april og frem til sommerferien samt efter sommerferien og frem til efterårsferien.