Kastrupfortets Hemmeligheder

Sted

Kastrupfortet - Skoletjenesten Københavns Befæstning
Kastrup Fort, Amager Strandvej 240b
2300
København S

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

Tag eleverne med ud historien!
Fag
Bydel

I forløbet 'Kastrupfortets Hemmeligheder' kommer vi omkring over 100 års historie gennem de historiske spor, som vi stadig kan finde på Kastrupfortet den dag i dag. Målet med forløbet er bl.a., at eleverne får oplevelser med historiske spor/genstande/miljøer, og at eleverne kan øve sig i at stille relevante spørgsmål til netop det. Det er derfor ikke et krav, at eleverne har gennemgået de historiske perioder, f.eks. 1. verdenskrig. Læs mere om vores anbefalinger herunder.

Beskrivelse af forløbet
I dette forløb introducerer vi kildebegrebet gennem "historiske spor".
Det er en introduktion til det at arbejde med kilder og skal (videre)udvikle elevernes bevidsthed om, at selv uanselige spor kan fortælle en kæmpe historie. 
I det historiske miljø udvikles værktøjer til en værktøjskasse, som eleverne kan hive fat i, når de skal forstå historie og verden omkring dem. 

På Kastrupfortet kan man stadig finde spor fra bl.a. byggeperioden i slutningen af 1800-tallet, tiden under 1. verdenskrig, mellemkrigstiden, 2. verdenskrig og Den Kolde Krig. 
Sporene er kilder til fortiden, og dem kan man oftest finde lige uden for døren.

Eleverne introduceres således til en række historiske begivenheder igennem historiske spor, deres egen nysgerrighed, logiske sans og forforståelse. Det er nemlig eleverne selv, som går på opdagelse, og dem, som er med til at beslutte, hvilke spor resten af forløbet skal knytte sig til. Skoletjenestens underviser skaber den røde tråd og beskriver sammenhængen.

I forløbets første del introduceres eleverne til det at arbejde med kilder, herunder at selv små genstande kan fortælle en kæmpe historie, hvis man stiller de rette spørgsmål.

I forløbets anden del går eleverne i mindre grupper selv på opdagelse i Kastrupfortets historiske miljø og finder historiske spor.

I forløbets tredje del afdækker klassen i fællesskab Kastrupfortets hemmeligheder. Med hjælp fra Skoletjenestens underviser medvirker eleverne selv til at udvælge, hvilke spor der bedst bidrager til at fortælle områdets historie og de begivenheder, der har udspillet sig netop der.

Før forløbet
Det er ikke en forudsætning, at eleverne har haft forløb om de historiske begivenheder, som berøres i forløbet.
Der er naturligvis en ufravigelig sammenhæng mellem de historiske spor og de historiske begivenheder, og man kan derfor vælge at øge elevernes forudsætninger for at stille kvalificerede spørgsmål til kilderne ved at lave nogle grove opridsninger af de konflikter, som er årsag til, at de historiske spor findes på Kastrupfortet i dag. Find inspiration i vores før-materiale, som findes længere nede på sitet.

Efter forløbet
Efter jeres besøg har vi udviklet nogle bud på, hvordan I kan konsolidere forløbet og jeres besøg. Bl.a. ved at lave jeres eget minimuseum.

Praktisk
Forløbet foregår udendørs i områder, som kan være glatte og stejle, og det kan blæse en del, da vi er tæt på kysten.
Husk tøj og sko efter vejrforholdene!! I kan lægge rygsække og ekstra tøj i den uopvarmede kasemat-bygning.

Bemærk: Alle praktiske detaljer sendes i en automatisk bekræftelsesmail til mailadressen oplyst i bookingen (tjek evt. spamfilter). Hvis du booker for en kollega, er det vigtigt, at du videresender bekræftelsesmailen.
Det er endvidere vigtigt, at vi har oplysningerne (telefonnummer og mail) på den lærer, som kommer ud med klassen, så vi kan få fat i vedkommende i tilfælde af særlige forhold, informationer, ændringer el.lign.

Periode, hvor forløbet udbydes
Fra april og frem til sommerferien samt efter sommerferien og frem til efterårsferien.