Karrierespillet Majgården

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

På Majgården skal eleverne hjælpe Eva og Noah med at drive et landbrug med fokus på dyre- og planteforhold, samt økonomi, teknologi og bæredygtighed.
Klassetrin
Bydel

Majgården spilles på skolen hos jer, på elevernes computere og kan kategoriseries som et virtuelt-beslutningsbaseret spil, hvor elevernes valg og fravalg har indflydelse på, hvordan spillet udarter sig.

Spillet repræsenterer erhvervsuddannelsen inden for landbrug samt de karrieremuligheder der er efterfølgende. Eleverne skal tage stilling til, hvordan de bedst kan hjælpe nyfødte kalve, sygdomme i ko-stalden og udvidelse af kvægbestanden når det kommer til driften og dyreforholdene.

Når det gælder planteavlen skal de hjælpe med at forbedre markernes kvalitet ved at: optimere bæredygtigheden for landjorden og anvende teknologiske værktøjer for at se på gødningsområder samt overveje tidspunkter for høst.

Eleverne behøver ikke kendskab til landbrug og teknik, men for brug får aspekter fra matematik, fysik, dansk og alment natur/teknologi-fagene.

Praktisk info om spillene:

- Sted: På skolens matrikel

- Varighed: 90 min. pr. spil

- Kapacitet: 1 klasse pr. spil

- Hvordan: I grupper á to-tre elever

- Hvad kræver det? Det eneste I skal stille til rådighed, er et lokale, jeres kære elever og deres computere