H/D: Prøven før Prøven

Sted

BUFX Værkstedshallerne
Julius Andersens Vej 1
2450
København SV

Pris

Gratis for københavnske folkeskoler

Dato & TID

Har I brug for en generalprøve på H/D Prøven? Så kig forbi BUFX’ værksteder.
Klassetrin

Hos BUFX får I mulighed for at få en turbo-prøve, hvor eleverne:

  • får udleveret et prøveoplæg lig med det, de får til Prøven i Håndværk & Design.
  • skal arbejde i en designproces, udvikle og bygge et produkt i træ og garn.
  • skal præsentere sit produkt, samt redegøre for valg og fravalg i design- og produktionsfaserne.

     

Alle materialer og værktøjer forefindes i BUFX værksteder.

 

Faglige mål:

Dette forløb berører primært kompetencemål i Håndværk og Design og Teknologiforståelse.

Håndværk og Design: Primære kompetenceområder: ”Design”, men berører også ”forarbejdning” og ”materialer”.

Teknologiforståelse: "Designprocesser" 

Mål:

  • Eleverne lærer om design proces.
  • Eleverne afprøver prøve-situationen.
  • Eleverne går fra skitse til produkt.

STEMkbh:

Dette forløb er en del af STEMkbh, der er din sikkerhed for et kvalitetsforløb inden for STEM-området. STEM står for Science (naturfag/naturvidenskab), Technology, Engineering (ingeniørens arbejdsmetode) og Math. 

Forløbet understøtter inden for STEM: 

  • Engineering: Eleverne arbejder systematisk fra idé til færdigt produkt med henblik på slutbrugeren.

Praksisfaglighed:

Forløbet egner sig til at arbejde med praksisfaglighed og samle observationer til UPV.

 

Forløbet varer typisk fra 9:00 til ca. 13:00, men dette kan tilpasses efter aftale.

BUFX har computere og udstyr. Medbring madpakke.

Forløbet udbydes også på TEC.